Seadme valik

hr_headline2

Aurugeneraatori alginvesteering on oluliselt väiksem kui aurukatla puhul. Aurugeneraatorid ei ole niivõrd metallimahukad seadmed kui aurukatlad, nad on kompaktsemad ning ning vajavad vähem reguleerarmatuuri.

Seadme valikul tuleb eelkõige lähtuda kliendi auru vajadusest. Palume enne päringu saatmist selgitada vastused järgnevatele küsimustele:

  • Aurutarbija (seade);
  • Auru tarbimine minutis, tunnis (kg);
  • Tarbitava auru rõhk (bar);
  • Reguleerarmatuur aurutarbija ees ja järel;
  • Kasutatav kütus.

Palume saata päring koos eelnevatele küsimustele antud vastustega meie spetsialistile.

Meie spetsialistidel on pikaajaline kogemus aurugeneraatorite, aurukatla ja katlamaja osas ning oskame Teile kindlasti pakkuda Teie vajadustest lähtuvalt parima lahenduse.

Kui sinu eesmärk on toota niisket või kuiva auru, küllastunud auru või ülekuumendatud auru, siis oleme sinu jaoks täpselt õige partner auru tootmisel!

Lisaks aurugeneraatorite ja aurukatla müügile pakume ka katlamaju. Täpsemalt konteinerkatlamaju. Nende eelis on see, et katlamaja on kompaktne ja mobiilne. Seda saab liigutada vastavalt oma vajadustele. Ja mis kõige olulisem – kui katlamaja vajadust enam tarvis ei ole, siis on katlamaja oluliselt lihtsam müüa, sest sellel on madalad transpordi ning demonteerimiskulud.

Mõned meie pakutavad aurugeneraatorid