Seadme valik

hr_headline2

Aurugeneraatori alginvesteering on oluliselt väiksem kui aurukatla puhul. Aurugeneraatorid ei ole niivõrd metallimahukad seadmed kui aurukatlad, nad on kompaktsemad ning ning vajavad vähem reguleerarmatuuri.

Seadme valikul tuleb eelkõige lähtuda kliendi auru vajadusest. Palume enne päringu saatmist selgitada vastused järgnevatele küsimustele:

  • Aurutarbija (seade);
  • Auru tarbimine minutis, tunnis (kg);
  • Tarbitava auru rõhk (bar);
  • Reguleerarmatuur aurutarbija ees ja järel;
  • Kasutatav kütus.

Palume saata päring koos eelnevatele küsimustele antud vastustega meie spetsialistile.

Saada päring