Termaalõli katlaid kasutatakse mitmetes tööstustes, kus on vaja üle kanda kõrgeid temperatuure, praktiliselt rõhuvabas süsteemis. Levinuimad soojuskandjad on küll vesi ja aur, kuid kõrgete temperatuuride ülekandmiseks ilma rõhuta süsteemis tuleks kasutada termaalõli katlaid. Kui soojuskandja vajalik temperatuur peaks olema 215° C, tuleks selle tarbeks kasutada auru rõhul 20 bar. Sellise rõhuga süsteemid ning aurukatlad lähevad väga kulukaks, mistõttu on otstarbekam kasutada termaalõli katlaid. Termaalõli katel võimaldab üle kanda kõrgeid temperatuure, säilitades madala rõhu süsteemis.

Meie horisontaalseid kui ka vertikaalseid termaalõli katlaid kasutavad näiteks asfalti töötlejad, tekstiilitööstused, keemiatööstused, logistikaettevõtted (mahutite sulatamiseks). 

OMDV - Vertikaalsed termaalõli katlad + joonis

 

OMDV - Vertikaalsed termaalõli katlad + tabel

hr_headline2